Instalace a výměna vodoměrů - INMES

Instalace a výměna vodoměrů - INMES

Zásoby pitné vody se každým rokem větší měrou vyčerpávají, a to má za následek narůst cen pitné vody. V kontextu s tím se stává pořád aktuálnější otázka přesnosti měření spotřebovaného množství vody a kontroly úniků.

Dodavatelé jsou nuceni často řešit nesnázi s rozdílem mezi množstvím vody, která se doopravdy dodala do systému a množstvím vody, která se fakturuje.  S problémy se potýkají i odběratelé, neboť jim pochopitelně záleží na tom, aby platili jen za množství, které odeberou členové jejich rodiny nikoliv sousedé. Častým jevem uživatelů je snaha ušetřit na spotřebě nečestným způsobem. Uživatelé se kolikrát snaží ovlivnit vodoměry ve svůj prospěch a vypomáhají si přitom silnými magnety. Ovšem tato báječná úspora není v neprospěch dodavatele, jak se mnozí milně domnívají, ale v neprospěch jejich sousedů, kteří musí tyto rozdíly zaplatit i za ně.

Neplaťte za vodu víc, než musíte 

Vodoměr je mechanické měřící zařízení, jež zaznamenává množství odebrané pitné vody. Podle fakturačního vodoměru se přesně zúčtuje spotřeba vody daného objektu, tvořící složku vodoměrné sestavy.   Vodoměry pro studenou vodu musí dodavatel po šesti letech měnit, o dva roky méně mají platné ověření vodoměry pro teplou užitkovou vodu. Ovšem od roku 2012 je změna – u vodoměrů namontovaných od 1.1.2012 je doba platnosti ověření sjednocena na 5 let. Přecejchování vodoměrů nelze provést, situace se dá řešit pouze výměnou vodoměru za nový případně repasovaný vodoměr, ale musí být ověřený zkušebnou.

Řešení na míru za rozumnou cenu - INMES

Čeká vás výměna vodoměrů? Nespoléhejte se na firmy bez minulosti a zkušeností a rovnou se obraťte na profesionály ve svém oboru. Společnost INMES se věnuje výměně a instalaci vodoměrů od roku 1997 a díky úzké spolupráci se špičkovými zahraničními výrobci montuje vysoce kvalitní výrobky.  Navíc máte jedinečnou příležitost využít v tyto dny akční nabídku bytových vodoměrů a indikátorů topných nákladů.

Doprava ZDARMA
na většinu položek
Výnosy a montáže
nábytku

731 815 969
info@t-nabytek.cz

Po - Pá 7 - 16h